Ouderbegeleiding

Romy Wijers - PsychoMotorische Therapie biedt ouderbegeleiding aan ouders. Er kan ouderbegeleiding geboden worden binnen het PMT-traject van uw zoon of dochter. Ouderbegeleiding is ook mogelijk wanneer u zoon of dochter (op het moment) niet in behandeling is bij de praktijk. Het aantal ouderbegeleidings-momenten wordt afgestemd op u hulpvraag. De ouderbegeleiding zal voornamelijk plaatsvinden in gespreksvorm, maar er zal ook gebruikt gemaakt worden van bewegings- en lichaamsgerichte werkvormen. Het doen en ervaren ondersteunt u in het beantwoorden van u hulpvraag. We denken graag mee in u wensen, waardoor we flexibel zijn in de mogelijkheden en kansen.

Thema's waar bijvoorbeeld aan gewerkt kan worden binnen de ouderbegeleiding:
- Je kind beter leren begrijpen
- Bewust worden van welk effect je eigen gedrag heeft op het gedrag van je kind
- Makkelijker aan leren geven van grenzen
- Vertrouwen vergroten in jezelf als opvoeder