GezinsPMT

Romy Wijers - PsychoMotorische Therapie biedt naast individuele PMT trajecten ook gezinsPMT.

Tijdens de gezinsPMT wordt er gewerkt met een deel van het gezin (subsysteem) of het hele gezin. Er wordt net zoals binnen de individuele PMT gebruik gemaakt van bewegings- en lichaamsgerichte werkvormen, zoals sport- en spelvormen en ontspanningsoefeningen. De gezinsPMT wordt gegeven in een bewegingsruimte. Gezinnen leren door te doen en ervaren om te gaan met voor hen belangrijke gezinsthema's. We denken graag mee in de wens en hulpvraag van het gezin, hierdoor zijn we flexibel in de mogelijkheden en kansen.

Gezinsthema's waar bijvoorbeeld aan gewerkt kan worden binnen de gezinsPMT:
- Omgaan met gevoelens, gedachten en gedrag van jezelf en de ander
- Versterken van de hechtings-relatie en verbondenheid tussen gezinsleden
- Structureren, omgaan met gezins-rollen en subsystemen versterken
- Samenwerking en communicatie binnen het gezin verbeteren
- Ontdekken van de krachten, kwaliteiten en mogelijkheden van het gezin