Wat is PMT?

Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelvorm waarbij doen en ervaren centraal staan. Tijdens de therapie wordt er gewerkt met bewegings- en lichaamsgerichte werkvormen, zoals sport- en spelvormen en ontspanningsoefeningen. Dat betekent dan ook dat de PMT gegeven wordt in een sportzaal of therapiezaal. Het bewegen is geen doel op zich, maar wordt gebruikt als middel om het kind of de jongere stil te laten staan bij zijn eigen gedrag, gevoelens en gedachten. Het kind of de jongere leert op een leuke manier door te doen en ervaren te experimenteren met nieuw gedrag, het gedrag te verminderen of juist te versterken.

Doelen waar bijvoorbeeld aan gewerkt kan worden binnen de PMT zijn:
* Versterken van het zelfbeeld
* Omgaan met spanning
* Aan leren geven van grenzen en wensen
* Omgaan met concentratie- en motivatieproblemen
* Verbeteren van sociale vaardigheden
* Verminderen van en omgaan met faalangst
* Om leren gaan met agressie, impulsiviteit
* Het leren uiten van emoties