Wat is PMT?
DOEN | ERVAREN | BEWEGEN | VOELEN | LIJF | BEWUSTWORDING

Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelvorm waarbij doen en ervaren centraal staan. Tijdens de therapie wordt er gewerkt met bewegings- en lichaamsgerichte werkvormen, zoals sport- en spelvormen en ontspanningsoefeningen. Dat betekent dan ook dat de PMT gegeven wordt in een bewegingsruimte. Het bewegen is geen doel op zich, maar wordt gebruikt als middel om het kind of de jongere stil te laten staan bij zijn eigen gedrag, gevoelens en gedachten. Het kind of de jongere leert op een leuke manier door te doen en ervaren te experimenteren met nieuw gedrag, het gedrag te verminderen of juist te versterken.

Thema’s waar bijvoorbeeld aan gewerkt kan worden binnen de PMT zijn:
- Versterken van autonomie
- Vergroten van zelfvertrouwen, zelfbeeld en assertiviteit
- Reguleren van emoties, impulsen en/of agressie
- Leren voelen, hanteren en bepalen van grenzen en wensen
- Reguleren van spanning en leren ontspannen
- Vergroten van lichaamsbeleving/lichaamsbewustwording
- Verbeteren van sociaal vaardigheden
- Verbeteren van de concentratie
- Verminderen van en omgaan met faalangst
- Versterken van de hechtings-relatie tussen ouder en kind