Sherborne Samenspel

Romy Wijers - PsychoMotorische Therapie biedt naast een PMT-traject of in combinatie met een PMT-traject de methode Sherborne Samenspel. Sherborne Samenspel is een ‘doe-methode’ gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen bij kinderen en het versterken van de ouder-kind relatie. Er wordt gebruikt gemaakt van lichaams- en bewegingsgerichte spelvormen net zoals binnen de PMT sessies. De ouder is degene die de spelvormen met het kind doet tijdens de sherborne samenspel sessies. Soms heeft een kind in de eerste levensjaren te weinig de mogelijkheid gehad om positieve lijfelijke leerervaringen op te doen. Middels Sherborne Samenspel kan het kind alsnog de gelegenheid krijgen zich gesteund en gekoesterd te voelen door belangrijke volwassenen, op hen te vertrouwen en de eigen kracht te ontwikkelen en te durven inzetten, op een gezonde manier. Door deze overflow aan positieve lichamelijke ervaringen, wordt dat deel van de ontwikkeling dat het kind gemist heeft, zo veel mogelijk gecompenseerd. Hierdoor wordt het basisveiligheid-gevoel van het kind versterkt, durven zij meer de controle los te laten en wordt het zelfvertrouwen vergroot. Dit geeft het kind een stevige basis om zich verder te ontwikkelen.

Middels Sherborne Samenspel is het mogelijk om het basisvertrouwen en de hechting te bevorderen bij traumagerelateerde problematiek. De kracht van de methode is mede dat er videobeelden van de sessies gemaakt worden. Deze videobeelden worden samen met ouders terug gekeken en geanalyseerd. Ouders worden meer bewust van hun eigen houding en hun natuurlijk vermogen om de lichaamstaal van hun kind te begrijpen.