PMT in groepsverband

Romy Wijers – PsychoMotorische Therapie biedt naast individuele PMT trajecten ook PMT in groepsverband aan.

Een jeugdige wordt individueel aangemeld bij de praktijk. Tijdens de intake, observatie en behandeling wordt bekeken of het passend en van meerwaarde is naast de individuele behandelsessies, groepsbehandeling aan de jeugdige aan te bieden. Als dit zo is, dan wordt na akkoord van de jeugdige en zijn/haar ouders gezocht naar een passende behandelgroep. Dit is een groep waar de jeugdige samen met leeftijdsgenoten in een veilige setting kan oefenen met zijn PMT werkdoelen. De ervaring leert dat PMT in groepsverband zorgt voor herkenning bij de jeugdige, de sociale ontwikkeling vergroot en er in een meer realistische situatie geoefend kan worden met de werkdoelen PMT. Dit helpt bij het maken van de transfer van het geleerde naar het dagelijks leven van de jeugdige. Er wordt net zoals binnen de individuele PMT gebruik gemaakt van bewegings- en lichaamsgerichte werkvormen, zoals sport- en spelvormen en ontspanningsoefeningen. De groepsgerichte PMT wordt gegeven in een bewegingsruimte, duren vaak 60 minuten per sessie en vinden meestal 1x per twee weken plaats. We denken graag mee in de wens en hulpvraag van de jeugdige en zijn/haar ouders, hierdoor zijn we flexibel in de mogelijkheden en kansen.